ג׳פניקה - מערכת הזמנות .

איפיון, עיצוב ופיתוח של מערכת הזמנות - עמדת קיוסק לג׳פניקה