מפעל הפיס אפליקצית מוביל .

פיתוח אפליקציית המוביל הרישמית של מפעל הפיס.