אפליקציית ניו-דלי .

איפיון, עיצוב ופיתוח של אפליקציית ניו-דלי