אפליקציית מועדון הוט .

איפיון, עיצוב ופיתוח של אפליקציית מועדון הוט