אפליקציית דלק Ten .

איפיון, עיצוב ופיתוח של אפליקציית דלק Ten